Werkwijze

Aanmelding
Er wordt je het volgende gevraagd bij aanmelding voor de individuele coaching, relatie- of gezinstherapie:

  • De namen en geboortedata van jou en eventuele partner en kinderen;
  • Een korte samenvatting van de problemen waarvoor je hulp zoekt;
  • Eerdere hulpverlening bij andere therapeuten;
  • Adres en telefoonnummers waar je te bereiken bent.

Kennismaking/intake gesprek
Het eerste gesprek zal een kennismakingsgesprek zijn. In dit gesprek zal problematiek en de hulpvraag uitgebreid aan bod komen en wordt er gekeken naar welke doelen er gesteld kunnen worden voor de individuele coaching, relatie- of gezinstherapie. De hulpvraag en doelen worden in het eerste gesprek vastgelegd om gedurende het therapietraject terug te kunnen kijken en te evalueren.

De therapie/coaching
Na het kennismakingsgesprek is er meestal eens in de twee weken een afspraak.
De sessies duren 45 minuten tot anderhalf uur en vinden doorgaans plaats binnen kantoortijden.
In de eerste gesprekken worden de klachten verder verhelderd. Verder komt je achtergrond aan bod, bijvoorbeeld: zoals uit welk gezin je komt, hoe jullie elkaar hebben leren kennen etc. In de relatie-of gezinstherapie is 8-10 sessies over het algemeen voldoende om verandering te bewerkstelligen, waarbij we halverwege evalueren en zo nodig bijstellen. Ook binnen een individueel traject maken we van te voren een plan over de hoevelheid sessie en zullen we tussentijds evalueren.

Gesprekken vinden plaats in mijn praktijk. De mogelijkheid bestaat de gesprekken op een ander locatie, bijvoorbeeld bij u thuis, te voeren. Ook bestaat de mogelijkheid in gesprek te gaan via skype of facetime.