Uitgangspunten

Iedereen heeft in zijn of haar leefomgeving wel eens te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij het leven. Soms leiden problemen in ons leven tot klachten waarmee we niet alleen mee verder komen. Soms liggen de problemen in de relationele sfeer en soms zijn ze individueel van aard. Als de problemen ernstig zijn of lang duren, kunnen ze de draagkracht van een of meerdere gezinsleden te boven gaan en klachten als angst, depressie of problematisch gedrag ontstaan. Als er een samenhang is tussen klachten, problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefomgeving, kan relatie of gezinstherapie en goede behandelmogelijkheid zijn.

Uitgangspunten in de therapie:

  • de vraag: wat wil je veranderen in je relatie(s) en wat wil je veranderen bij jezelf?
  • ‘hoop’ creëren vanuit nieuwe perspectieven: met één oog op de horizon en één oog in het hier en nu.
  • zoeken naar eigen/andere oplossingen en vergroten van de veerkracht vanuit het vertrouwen in de eigen potentie,
  • verbeteren van de communicatie: de veiligheid vergroten, anders luisteren naar elkaar en naar je kinderen, aandacht voor positieve communicatie,
  • gebruik van mindfulness als wijze van omgaan met moeilijkheden zoals die zich in het leven voordoen.