Mindful Parenting

De Mindful Parenting (mindfulness in opvoeding) is er voor ouders en anderen die (een deel van) de opvoeding op zich nemen. In de training leer je hoe je aandacht kunt toepassen in de opvoeding. In het dagelijkse drukke bestaan lijkt het ouderschap soms een eindeloze to-do list. Vaak voel je je als ouder of verzorger gevangen in een korset van taken die je moet afwerken, zonder echt van je kinderen te kunnen genieten. Hoe kun je de balans (her) vinden tussen de doe- en de zijnsmodus, hoe kun je omgaan met stress, ruzie, schuldgevoel, hoe je de ware aard van je kind kunt zien en dat de relatie met je kind een spiegel is van de relatie met jezelf.

Onder begeleiding van de trainer sta je stil bij het opvoeden en dat wat het met je doet, oa door middel van meditatie-oefeningen en aan de hand van thema’s met elkaar in gesprek over je ervaringen.

Uit onderzoek blijkt dat deelnemers na de training (weer) meer plezier in het opvoeden ervaren en een verbetering optreedt in de relatie met hun kind (eren) en partner.

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Voor wie

De training is geschikt voor ouders en verzorgers van kinderen van 0-19 jaar die aandachtig willen opvoeden. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom opvoeden uitdagend en stressvol wordt ervaren; bijvoorbeeld doordat de kinderen niet luisteren, of omdat het een uitdaging is om de balans te vinden tussen werk – privé. Soms stellen opvoeders hoge eisen aan zichzelf of aan de opvoeding. Tevens is de training zeer geschikt voor ouders en verzorgers van kinderen met gedragsproblemen of ouders met stress rondom echtscheiding of met kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
Dat betekent niet dat deze onderwerpen in de training expliciet aan bod komen. Tijdens deze training krijg je handvatten hoe je kunt omgaan met de opvoeduitdagingen die hierdoor (of door andere oorzaken) kunnen ontstaan.
Het aandachtig opvoeden staat centraal.

Huiswerk

Mindful Parenting is een praktische training. Je neemt deel omdat je in de opvoeding aandachtig ouderschap op je eigen manier vorm wilt gaan geven. In de training staat niet de theorie centraal, maar het doen en eigen maken. Dit kost tijd en commitment. Praktisch gezien betekent dit dat je, soms tussen de bedrijven door, tijd vrij zult maken om de oefeningen te kunnen doen. Tijdens het intake gesprek besteden we aandacht aan deze praktische voorwaarde van deelname. Er wordt gebruik gemaakt van een werkboek en audiobestanden.

De training ‘Mindfulness in Opvoeding’ bestaat uit:

  • een intakegesprek
  • acht wekelijkse groepslessen van tweeënhalf uur
  • een exemplaar van het boek ‘Stilzitten als een kikker’ of van het boek ‘Ruimte geven en dichtbij zijn’ van Eline Snel
  • een werkboek
  • meditaties om thuis mee te oefenen
  • een individuele eindevaluatie

Kosten

Deze training kost 450-  euro voor de 8 weken, inclusief intake, stiltedag en de evaluatie.

De genoemde prijs is excusief BTW en wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

 Locatie en agenda

Bent u geinteresseerd, wilt u zich inschrijven, neem dan contact op met mij.

Donkersloot.training.therapie@gmail.com

06-22249280